#urban
#ruimtelijke-planning
#buurtgroen

Inrichtingstudie Diependale

Plaats: Diependaele

Beschrijving: inrichtingsstudie + wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor de nieuwe woonwijk Diependale.

Bouwheer: Stad Oudenaarde

Medefinancierders: VMSW / de SHM. De vlaamse Ardennen

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×