#urban
#waterbouw
#hydraulica-modellering
#ontharden

Herwaardering Sint-Amandsbeek

Plaats: Roeselare - Godelieve wijk

Beschrijving: Modellering en ontwerp riolering ten behoeve van sanering Sint-Amandsbeek
herinrichting van omgeving Sint-Amandsbeek. 

Bouwheer: Aquafin nv.

Medefinancierders: Stad Roeselare, VMM

 

'Versterken van het bestaande groene karakter als nieuw élan voor de buurt met een groen-blauw netwerk doorheen de wijk. '

De Godelievewijk heeft vaak te kampen met overstromingen. Door het vernieuwend concept wordt het water een meerwaarde in plaats van een overlast.
In het project wordt de ​​​​​​ Sint-Amandsbeek die nog deels overwelfd is met een open profiel voorzien in het park. Langs de straten wordt het RWA opgevangen via infiltratiestroken die het regenwater tijdelijk bufferen en vertraagd afvoeren.

Het verblauwen, vergroenen en verbinden maakt de Godelieve wijk regenbestendig. Ruimte voor water en groen zorgt voor kwalitatieve en veerkrachtige groenzones waarbij we biodiversiteit centraal plaatsen. De Sint-Amandsbeek  als ‘drager’ van het park biedt een natuurbeleving die natuurwaardering met zich meebrengt. De groenzones worden met elkaar verbonden en voorzien van brede fiets- en voetpaden. Op deze manier verhogen we de leefbaarheid in de wijk.

Door de bestaande kwaliteiten in kaart te brengen hebben we opgemerkt dat er heel wat groenzones zijn gelegen tussen de verschillende wijken. Daarenboven was het ook belangrijk om de opdracht breder te bekijken dan louter het herwaarderen van de Sint-Amandsbeek.De bestaande situatie hebben we niet aanzien als een probleem maar als een opportuniteit. hierdoor versterken we de bestaande kwaliteiten en creëren we een groenblauw netwerk doorheen de Godelieve wijk.

meer info over het project:

https://www.youtube.com/watch?v=VNdPz1yqVe4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×