#ontharden
#urban
#publiekeruimte
#buurtgroen

Groeningepark Kortrijk

Plaats: Kortrijk

Beschrijving: Kortrijk ontharding - Groeningelaan parking wordt park .

i.s.m. landschapsarchitect Katinka t' Kindt.

Bouwheer: Stad Kortrijk

fotograaf: Dieter Van Caneghem 

 

Kortrijk breekt uit! Een centrumparking wordt park! 

De projectsite werd geselecteerd binnen het subsidietraject “Vlaanderen breekt uit” van departement omgeving i.s.m. 51N4E en Plantenhoutgoed. 

 

Op 1 september 2020 werd er op een ludieke manier door Stad Kortrijk het onthardingsproject bekend gemaakt naar de buitenwereld. Een groot deel van de parking werd auto-vrijgemaakt.  De beschikbare ruimte wordt tot op vandaag vooral gebruikt door de Sint-Jozefbasisschool (ontmoetingsmomenten: er wordt gespeeld, gesport, er werden al fietsparcours gebouwd,…). Om deze ruimte veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker te maken werd een inrichtingsplan opgemaakt en nagedacht over een tijdelijke omheining. De omheining is van groot belang aangezien de kleine ring van Kortrijk langs de projectsite situeert.

 

Geruime tijd werd het park afgebakend met nadars. De nadars vielen vaak om en visueel was dit geen mooie aanblik.  Om die reden zocht ontwerpbureau Cnockaert naar een tijdelijke en experimentele manier om het park kwalitatief en op een kindvriendelijke manier af te bakenen.  Uitdaging bestond erin de veiligheid te verhogen van de gebruikers (veel schoolkinderen) en het park duidelijk te onderscheiden t.a.v. de drukke verkeersas R36.  Het idee om netten te plaatsen is ontstaan door de bestaande bomen in te zetten als structureel element. De monumentale bomen worden op deze manier mee onderdeel van de omheining. Het ontwerpbureau koos voor een blauw kleur om dit met de nodige accenten en op een kindvriendelijke manier onder de aandacht te stellen. Zo creëren we een omheining die het toekomstig park op een speelse en veilige manier afbakent en tegelijk bestand is tegen weer en wind. Het net blijft er minstens tot aan de effectieve herinrichting van de voormalige parking staan (na zomer 2022).  Nadien wordt beslist of het geïntegreerd wordt in het definitieve ontwerp of dat er een andere kwalitatieve oplossing wordt voorzien.

 

In de loop van 2020 en 2021 worden er aan de hand van tijdelijke experimenten getetst om te zien welke elementen we in het ontwerp wel of niet opnemen. Onder meer de jeugddeskundigen van de stad Kortrijk worden ingezet om samen met de Sint-Jozefbasisschool, de buurtwerking en andere spelers uit de buurt te experimenteren met diverse functies.  Uit die ervaringen en prikkels worden de nodige conclusies getrokken of die elementen al dan niet worden opgenomen in het definitieve ontwerp.

 

 

meer info: https://www.kortrijk.be/groeningelaan/tijdelijke-invullingen-experiment 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×