Bureau Cnockaert

Bureau Cnockaert inspireert met Urban Engineering

 

Bureau Cnockaert Urban Engineering is een familiebedrijf met Ing. Ann Cnockaert en Ir. Bruno Corluy als zaakvoerders. Met een jaren lange traditie in het technisch ontwerp voor infrastructuur en uitvoeringsdossiers. De derde generatie staat klaar om de scope van het bedrijf te verruimen. De complexe stedenbouwkundige vraagstukken vragen om een mental shift binnen het bedrijf. De jonge generatie herschrijft de visie en missie zodat ze als studiebureau een antwoord kunnen bieden op uitdagingen zoals  de klimaatverandering en een veranderende mobiliteitsvisie. Zo wordt het bedrijf klaargestoomd voor de toekomst.


 

Visie

Een nieuwe visie waarbij het bureau streeft naar kwalitatieve publieke ruimte waarbij de nadruk wordt gelegd op gezonde publieke en private ruimte,  duurzaam waterbeheer, ontharden en infiltreren, biodiverse groenzones en duurzame mobiliteit.

 

Onze sterkte is dat we alles in huis hebben, zowel de ontwerpers als de ingenieurs. Daardoor kunnen we van bij het begin realistische plannen maken waarbij we toch met alle vragen en noden rekening houden. Dat is de troef van onze interne structuur, het samenwerken tussen ingenieurs, stedenbouwkundige ontwerpers en landschapsarchitecten. Dat resulteert in ‘ Urban Engineering’ waarbij ontwerp en techniek hand in hand gaan. Het samenwerken zorgt ervoor dat 21 medewerkers éénzelfde visie hanteren. Op deze manier is de coherentie tussen de uitvoering en het ontwerp verzekert.

 

Bureau Cnockaert werkt vooral voor overheden, openbare diensten, rioolbeheerders en projectontwikkelaars. De benadering van rioleringsprojecten illustreert hoe het werk voor Bureau Cnockaert is geëvolueerd. Vroeger werden riolen vaak gewoon vervangen: de straat werd opengegooid, de nieuwe rioleringsbuizen gingen de grond in, en de straat werd weer dichtgegooid.

Nu wordt de heraanleg van rioleringen gebruikt als opportuniteit om ook de bovenbouw te herdenken en een nieuwe invulling te geven. Daarbij zijn ontharden en vergroenen de kernwoorden. In straten die veel groener kunnen worden, zetten we in op infiltratie, zodat er meer water de grond insijpelt en zo niet in de riolering verdwijnt. En we gaan de straten kwalitatief anders inrichten, met bijvoorbeeld meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Dat doen we niet alleen voor de verbindingswegen, maar ook in de centra. 

 

Het is niet zo dat Bureau Cnockaert met de nieuwe ontwerpen auto’s volledig probeert te weren uit het straatbeeld. Maar er is zeker een verschuiving, en dat zal alleen maar verder gezet worden. De fiets krijgt een prominentere plaats, bijvoorbeeld in fietsstraten en woonerven. Je ziet ook dat de fietsen steeds gevarieerder worden, met elektrische cargofietsen bijvoorbeeld.

Dat zorgt ook voor nieuwe impulsen bij de hertekening van de publieke ruimte, en dat heeft op zijn beurt invloed op bedrijven en de mobiliteit van hun medewerkers. Er komen meer fietspaden, maar ook meer en andere fietsenstallingen, bijvoorbeeld voor cargofietsen. Als een bedrijf waar je vroeger bijna alleen met de wagen kon komen, nu gemakkelijk bereikbaar is met de fiets, kan dat ook werknemers stimuleren om met de fiets te komen, of bedrijven inspireren om de parkeerplaats anders aan te leggen. We zijn de link om gebruikers van de publieke ruimte op een veilige en aangename manier van punt A naar punt B te krijgen maar onze ambitie is om ook een meerwaarde te kunnen betekenen voor bedrijven.

 

Bij het ontwerp van de publieke ruimte wordt daarom ook verder gekeken dan de komende paar jaar. Wat we bijvoorbeeld doen, is parkeerplaatsen en voetpad op hetzelfde niveau aanleggen, met tijdelijke parkeerplaatsen die kunnen verdwijnen als er minder nodig zijn, ten voordele van een bredere wandelzone. Ook het gebruik van randparkings en buurtparkings wordt gestimuleerd, zodat al die wagens niet meer in de centra van steden en gemeenten moeten rijden. 

 

Als je realistische ontwerpen uitwerkt, met een goede balans, dan worden mensen zelf enthousiast, dan raken ze niet alleen overtuigd, maar ook geïnspireerd. En dat is wat wij proberen te doen.

 

Missie

De missie van Bureau Cnockaert is kwaliteit en betrouwbaarheid leveren die ontstaat door onze kennis en creativiteit te bundelen en dit door een goede samenwerking.
Deze kennis en creativiteit worden gestimuleerd door een gezonde  en inspirerende werkomgeving

"Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan steeds centraal"

"Een passende identiteit creëren voor het openbaar domein, op maat van elke opgave"

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×