Wegen

Bureau Cnockaert kan rekenen op een jarenlange ervaring inzake wegeninfrastructuur, aanleg fietspaden en herinrichting van schoolomgevingen en pleinen.Het vastleggen van conceptkeuzes en het kiezen van nieuwe tracés zal steeds gebeuren in nauw overleg met de verschillende partners en dit conform de huidige ontwerprichtlijnen en visies.  Er wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige randvoorwaarden, mobiliteitsaspecten, RUP’s, fietsroutenetwerk, …
Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan steeds centraal van bij de aanvang van het ontwerpproces tot aan de realisatie van het project.

 

Meer realisaties
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×