buurtgroen+landschap

Bij Bureau Cnockaert hebben de landschapsarchitecten een ruime ervaring met het integreren van  landschappelijk waardevolle elementen binnen infrastructuurprojecten. Zij bezitten tevens een grondige kennis met betrekking tot omgevingsaanleg waarbij ecologische innovatie en het creëren van biodiversiteit centraal staat.

De landschapsarchitecten werken in nauw overleg samen met de deskundigen in de overige disciplines. Eveneens staan ze de projectleider bij voor het maken van ecologische keuzes  binnen de ontwerpkeuzes.  Klimaat adaptief ontwerpen door het mogelijk maken van kwalitatieve en veerkrachtige groenzones is hierbij cruciaal.  Ruimte voor toekomstbomen, aandacht voor standplaatsverbetering, extensief beheer en diversiteit in vegetatietypes zijn hier concrete voorbeelden van. Zowel binnen het projectgebied,  als met aandacht voor de samenhang met aanpalende groenblauwe netwerken en overkoepelende ecologische structuren.

Meer realisaties
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×