Ruimtelijke planning

In een voortdurend veranderende samenleving is een goede ruimtelijke ordening een must: het creëren van een duurzame woon- en leefomgeving die rekening houdt met individuele en gemeenschappelijke belangen is de norm.

Bureau Cnockaert beschikt over een zeer ruime ervaring in totale omgevingsontwikkeling. Rekening houdend met de verschillende doelstellingen, aangevuld met de resultaten van een grondige analyse en ruimtelijk onderzoek, wordt een optimaal resultaat bekomen.

Wij staan in voor de opmaak en opvolging van uw omgevingsvergunningsaanvragen en zorgen ervoor dat uw project gerealiseerd kan worden conform de vigerende ruimtelijke structuur- en bestemmingsplannen en dit binnen het geldend wetgevend kader.

Meer realisaties
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×