waterbouw

Water is de bron van alle leven. De aarde heeft het momenteel zwaar te verduren door de klimaatopwarming, de verdere industrialisering en het steeds toenemende ruimtebeslag.
Bureau Cnockaert biedt duurzame oplossingen rond waterbeheer aan. Naast de traditionele aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en de bouw van collectoren en pompstations wordt volop de kaart getrokken van buffering, ontharding, infiltratie en watervertragende groenzones. Het water wordt teruggegeven aan de bodem waarin de bomen en planten wortelen die voor verkoeling zorgen.
Hierdoor wordt een klimaatrobuuste en leefbare omgeving gecreëerd die zowel bescherming biedt tegen overstromingen als tegen lange periodes van droogte.

Meer realisaties
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×